Energia cieplna

 

Najczęściej wykorzystywanym sposobem ogrzewania wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej jest Ciepło Systemowe.

Jest ono wytwarzane w źródłach zewnętrznych, przesyłane siecią przesyłową i pobierane przez wymienniki u odbiorcy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ciepło systemowe jest dostarczane w postaci gorącej wody, dlatego nie ma zagrożenia wybuchem, pożarem czy zatruciem spalinami. Zaletą ciepła systemowego jest konkurencyjna cena, stała dostępność, bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i pewność dostaw. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu automatyki przemysłowej, możliwe jest korzystanie z ciepła systemowego przez cały rok.

Podłączenie budynków, których źródłem ogrzewania są piece węglowe powoduje, że poprawia się stan lokalnego środowiska i likwidowana jest znika niska emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Produkcja ciepła sieciowego objęta jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska oraz parametry jakościowe.

Niska emisja jest to emisja pyłowo-gazowa na wysokości do 40m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw kopalnych w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych oraz transport spalinowy. Niejednokrotnie oprócz paliw kopalnych w domowych piecach grzewczych spalane są odpady komunalne. Konsekwencją niskiej emisji jest częstsze występowanie chorób związanych m.in. z układem oddechowym (niestety w tym chorób nowotworowych) oraz układem sercowo-naczyniowym.

Najbardziej efektywnym sposobem ograniczania niskiej emisji jest podłączanie substancji mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z bazą wiedzy oraz dokumentami o procedurze przyłączenia do sieci, z taryfą dla ciepła, o zamówieniu mocy cieplnej, o rozpoczęciu/zakończeniu ogrzewania.