Misja

Misja

Misją “Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. jest zapewnienie komfortu ciepła mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z terenu miasta Siemianowice Śląskie.

Produkcja ciepła realizowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ciepłownia Siemianowice konsekwentnie realizuje wytyczone cele. Dążymy do zwiększenia rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności Ciepłownia stawała wielokrotnie  przed licznymi wyzwaniami, które wykreowało dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze. Umiejętne wprowadzanie innowacji techniczno-technologicznych, korzystanie z kapitału wiedzy oraz ciągłe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem pozwala dostosować się do warunków gospodarki rynkowej.

Nasze wartości:

  • budowanie zaufania z klientami i partnerami biznesowymi,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej swojej i otoczenia,
  • dbałość o pracowników, ich wiedzę i kwalifikacje,
  • poszanowanie standardów etycznych w biznesie.

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. zmierza do zwiększenia pozycji konkurencyjnej na lokalnym rynku ciepła oraz rozwoju nowych form działalności gospodarczej.

Nasze motto:

Myśl globalnie, działaj lokalnie.
Działając lokalnie, wywołujesz globalne skutki.